Amazona III

1997

Tinta i aiguada s/paper, 46 x 30 cm.

Les amazones eren un poble de portentoses dones guerreres i caçadores que només acceptaven als homes com a esclaus i per tenir fills, que si naixien nens, esclavitzaven. Rivalitzaven amb els grecs a qui, a més tenien fascinats per la seva força i costums salvatges. Els conqueridors espanyols varen batejar el riu Amazones, perquè confongueren als lluitadors indis sud-americans amb llargues cabelleres, que hi vivien a les seves ribes, per amazones.

Las amazonas eran un pueblo de portentosas mujeres guerreras y cazadoras que sólo aceptaban a los hombres como esclavos y para tener hijos, que si nacían varones, esclavizaban. Rivalizaban con los griegos a los que, además tenían fascinados por su fuerza y sus costumbres bárbaras. Los conquistadores españoles bautizaron el río Amazonas, porque confundieron a los luchadores indios sudamericanos con largas cabelleras, que vivían en sus riberas, por amazonas.