La font

2000

Oli s/tela, 162 x 130 cm.

Les nàiades eren les benignes nimfes de les fonts, els rierols i els pous d’aigua. Se’ls atorgava virtuts curatives i la seva existència estava lligada a la fertilitat i a la vida dels homes. Els joves, en arribar a la majoria d’edat, els feien ofrenes amb alguna pertinença de la seva infantesa. En la mitologia catalana, aquestes nimfes tenen el seu equivalent en les belles dones d’aigua o Goges.

Las náyades eran las benignas ninfas de las fuentes, los arroyos y los pozos de agua. Se les otorgaba virtudes curativas y su existencia estaba ligada a la fertilidad y a la vida de los hombres. Los jóvenes, al llegar a la mayoría de edad, les hacían ofrendas con alguna pertinencia de su niñez. En la mitología catalana, estas ninfas tienen su equivalente en las bellas mujeres de agua o Alojas.