La Tempesta

2017

Tremp d’ou s/fusta, 149 x 184 cm.

A les meves pintures i dibuixos apareixen homes i dones realitzant diverses accions. A “La tempesta” els protagonistes són els petits insectes que viuen a la natura. Aquesta pintura realitzada ad hoc per l’exposició col•lectiva, amb altres artistes de Subirats, per celebrar els 1100 anys del Castell de Subirats, és el meu petit homenatge envers el medi natural que ens envolta.

En mis pinturas y dibujos aparecen hombres y mujeres realizando diversas acciones. En «La tormenta» los protagonistas son los pequeños insectos que viven en la naturaleza. Esta pintura realizada ad hoc por la exposición col • lectiva, con otros artistas de Subirats, para celebrar los 1100 años del Castillo de Subirats, es mi pequeño homenaje al medio natural que nos rodea.

In my paintings and drawings men and women appear performing various actions. In «The Storm» the protagonists are the small insects that live in nature. This painting made ad hoc for this collective exhibition, with other artists from Subirats, to celebrate the 1100 years of the Castle of Subirats, is my small tribute to the environment that surrounds us.